Vroegtijdige mobiliteit

Vroegtijdige mobiliteit speelt een belangrijke rol

Bij immobiliteit als gevolg van een levensbedreigende ziekte of levensbedreigend letsel lopen patiënten het risico op verschillende complicaties1 2

  • Delirium
  • VAP (beademingspneumonie)
  • "ICU acquired weakness" (op de IC verworven spier- en zenuwzwakte)
  • Decubitus

Onlangs hebben drie prominente genootschappen richtlijnen en "practice alerts" uitgegeven waarin de toepassing van vroegtijdige mobiliteit wordt aanbevolen:

  1. Society of Critical Care Medicine (SCCM)3,
  2. American Association of Critical Care Nurses (AACN)4 en
  3. American Nurses Association (ANA)5

In landen buiten de VS zijn ook richtlijnen uitgegeven met betrekking tot dit onderwerp.

Protocollen voor vroegtijdige mobiliteit kunnen u helpen het ontstaan van deze en andere complicaties tegen te gaan.6 7 8 9 Veel clinici zijn al gestart met het toepassen van bundels zoals de ABCDE-bundel om patiëntresultaten duurzaam te verbeteren.10 11 12

Gebleken is dat deze protocollen en technologieën een positief effect op de financiën van ziekenhuizen hebben vanwege de verkorte verblijfsduur en/of minder dure complicaties.13

Nu vraagt u zich misschien af "Als dit allemaal klopt, hoe kan ik hiermee aan de slag op mijn IC?" Hiermee kunnen wij u helpen. Wij hebben een Progressive Mobility™-programma ontwikkeld zodat u eenvoudiger een protocol voor vroegtijdige mobiliteit kunt implementeren. Het programma is gebaseerd op de meest recente klinische bewijzen, is geverifieerd door nationale vooraanstaande experts en voorziet in de praktische middelen die u nodig hebt om uw patiënten in beweging te krijgen.

Klik hier voor meer informatie over het Progressive Mobility™-programma

Referenties »