International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) Survey™ (internationaal decubitusonderzoek)

Uw instelling helpen bij het meten en benchmarken van decubitus

Kwaliteitsmanagers in ziekenhuizen en zorgverzekeraars hebben grote nadruk gelegd op het terugdringen van decubitus als onderdeel van een algemeen streven om de patiëntveiligheid te verbeteren en onnodig letsel te verminderen.

In 1989 introduceerde Hillrom het International Pressure Ulcer Prevalence (IPUP) Survey (internationaal decubitusonderzoek) om het aantal en de ernst van decubitusgevallen in zorginstellingen in kaart te brengen.

Tegenwoordig resulteert IPUP in de grootste mondiale decubitusdatabase, met meer dan 1000 instellingen die gedurende 3 dagen aan het onderzoek deelnemen om jaarlijks meer dan 100.000 patiënten te onderzoeken. Organisaties voor acute zorg, langdurige zorg, langdurige acute zorg, revalidatie en thuiszorg overal ter wereld werken vrijwillig mee aan het proces van het verzamelen van gegevens.

IPUP voorziet zorginstellingen van een gevalideerd proces inclusief onlinetrainingsmateriaal voor registratiemiddelen en overzichtsrapporten die u helpen uw basisprevalentie te bepalen en interventieresultaten te meten. IPUP kan bovendien voorzien in op uw instelling afgestemde rapporten en een vergelijking met nationale benchmarks.

IPUP-registratie

Klik hier als u zich voor de IPUP Survey wilt registeren of neem contact op met uw Hillrom-vertegenwoordiger.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de voordelen van deelname?

  • Vergelijkingen van de instelling met benchmarks
  • Identificatie van afdelingsspecifieke prevalentie
  • Beoordeling van protocolnaleving 
  • Identificatie van de populatiekenmerken van patiënten met een verhoogd risico op decubitus/decubituspatiënten

Hoe werkt het?

Hill-Rom™ heeft deelname aan het IPUP™ Survey eenvoudig gemaakt.

  • Deelnemende instellingen registreren zich online en vullen voor iedere patiënt online één formulier in.
  • Het onderzoek is toegankelijk vanaf PC, tablet of smartphone
  • Gegevens worden verzameld en geanalyseerd voor benchmarking en het genereren van rapporten
  • Instellingen ontvangen feedback op maat

 

Wie kan er deelnemen?

IPUP is uitsluitend beschikbaar voor Hillrom-klanten. Organisaties voor acute zorg, langdurige zorg, langdurige acute zorg, revalidatie en thuiszorg overal ter wereld werken vrijwillig mee aan het proces van het verzamelen van gegevens.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het hoofdonderzoek vindt jaarlijks eind februari tot begin maart in een periode van 3 dagen plaats. Er is een flexibel tijdvenster voor het verzamelen van gegevens: u kiest de periode van 24 uur die het beste aansluit bij uw mogelijkheden.

Hoe doet mijn instelling mee?

Deelname is eenvoudig en een volledige training is beschikbaar. Neem contact op met uw Hillrom-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Klinisch bewijs

Klik hier als u het klinisch bewijs voor de IPUP Survey wilt weergeven