Hillrom - klinische resources

Innovatie - Met bewijzen ondersteund

Als professional in de gezondheidszorg begrijpen wij maar al te goed dat u oplossingen zoekt. Oplossingen die de resultaten voor patiënten verbeteren, veilig zijn voor zorgverleners en uw budget positief beïnvloeden. Hillrom put uit een enorme hoeveelheid onderzoeksgegevens, diepgewortelde klinische expertise en langdurige klantrelaties, en staat garant voor innovatie op basis van klinische bewijzen. 

Klinische resources uitgelicht

Hill-Rom’s Safe Transfers and Movement™ Program (het programma voor veilige transfers en beweging van Hillrom) is een veelzijdige, programmatische benadering die op ons raamwerk van 7 essentiële elementen is gebaseerd. Het programma moet werkwijzen voor een veilige omgang met patiënten ondersteunen om het risico op letsel veroorzaakt door transfers of verplaatsing van patiënten te minimaliseren. Het programma voor veilige transfers en beweging™ biedt onlineresources, producttraining, klinische scholing en programma-implementatieservices zodat de doelen voor veilige omgang met patiënten kunnen worden behaald.

Hillrom lanceert het nieuwe Clinical Resource Center
Deze krachtige, ondersteunende tool is ontwikkeld om drukbezette professionals in de gezondheidszorg te voorzien van actuele bewijzen, scholing en middelen zodat ze goed gefundeerde beslissingen kunnen nemen en aanbevolen werkwijzen kunnen implementeren voor hun patiënten en instellingen.

Lees de resultaten van het meest recente IPUP Survey™ (internationaal decubitusprevalentieonderzoek).  
Dit jaarlijkse onderzoek evalueert decubitusprevalentie en bijbehorende trends en helpt u verbetermogelijkheden in uw instelling te identificeren.