Ethiek en compliance

Hill-Rom

Hillrom verbindt zich ertoe de hoogste mate van compliance en ethische normen na te leven.

Compliance vormt een essentieel onderdeel van wie we zijn en onze manier van zakendoen, en daar zijn we trots op. Wij zijn ervan overtuigd dat zakendoen niet zonder compliance kan. 

Hillrom heeft een uitgebreid corporate compliance-programma dat is ontwikkeld om de hoogste professionele en ethische normen te kunnen aanhouden. De Chief Compliance Officer en Compliance Office van Hillrom bieden medewerkers duidelijke richtlijnen, educatie en training zodat ze goed voorbereid hun weg kunnen vinden in de hedendaagse, in toenemende mate complexe gezondheidszorgomgeving.

Mondiale gedragscode 

Deze normen zijn vastgelegd in de Mondiale gedragscode van Hillrom. Onze gedragscode en andere relevante beleidsregels en procedures zijn van toepassing op iedereen die werkzaam is voor Hillrom en haar werkmaatschappijen.

Compliance en informatie

  • Compliance Office - Vragen of opmerkingen kunnen rechtstreeks naar de Compliance Office worden verzonden via het volgende e-mailadres: complianceoffice@hill-rom.com.  
  • Compliance Helpline – De Compliance Helpline is een hulpmiddel waarmee individuen gevallen van daadwerkelijk of mogelijk wangedrag kunnen rapporteren.  De Helpline is 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar, waar nodig met vertalers.  Indien dit door de wet wordt toegestaan, kunt u anoniem melding maken van wangedrag.  Alle informatie die via de Compliance Helpline wordt ontvangen, wordt voor zover mogelijk en door de wet toegestaan vertrouwelijk behandeld.  U kunt op de volgende twee manieren een melding maken bij de Compliance Helpline:

U te woord staan bij vragen en opmerkingen over compliance heeft grote prioriteit bij Hillrom. Wij nemen alle vragen en opmerkingen hieromtrent zeer serieus.  Hillrom zal de melding zo spoedig mogelijk onderzoeken en zal, waar nodig, disciplinaire maatregelen nemen en maatregelen treffen om soortgelijk gedrag te corrigeren en voorkomen.