Valpreventie

Het risico op vallen bij patiënten terugdringen: een beter resultaat

Naarmate patiënten ouder en afhankelijker worden, of rusteloos en ontredderd raken door hun toestand, groeit het risico op ongelukken tijdens een verblijf in het ziekenhuis. Daarom zien zorgorganisaties zich steeds meer gesteld voor de uitdaging een veilige en comfortabele omgeving te bieden voor zowel verpleegkundigen als patiënten – niet alleen voor hun veiligheid en welzijn, maar ook om de zorgkosten te minimaliseren en mogelijke juridische procedures te voorkomen.

Hillrom helpt u om de risico's bij patiëntmobilisatie te beperken door middel van uitgebreide oplossingen, zoals innovatieve veiligheidsvoorzieningen in bedden, ergonomische hulpmiddelen voor verplaatsing en hantering en procedures voor omgang met patiënten. Dit levert een veilige en efficiëntere zorgomgeving op.

Aanbevolen producten