Vrijmaken van luchtwegen

Ademhalingstherapie leidt tot een beter resultaat

Veilige luchtwegen zijn van cruciaal belang voor het herstel en de gezondheid op de lange termijn, zowel bij acute zorg als thuis voor patiënten met chronische aandoeningen van de luchtwegen. Om in deze behoeften te voorzien, bieden wij technologieën, protocollen en instrumenten die clinici helpen om VAP-naleving te handhaven en patiënten te helpen bij het beheersen van taaislijmziekte.

Onze producten, variërend van het Vest™-systeem dat de luchtwegen vrijmaakt tot ons MetaNeb™-systeem, beogen om een beter behandelresultaat en een betere kwaliteit van leven te behalen voor patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben.

Aanbevolen producten