Auditservice voor apparatuur van Hillrom

Het grote geheel begrijpen door naar de kleine details te kijken

De aanschaf van apparatuur of upgrades vereist planning, inzicht en identificeren van behoeften. De apparatuurauditservice van Hillrom is een uitgebreide evaluatie van de status van bedden, tilliften en ligsystemen in een ziekenhuis, waardoor de instelling inzicht krijgt in de huidige status en kan plannen voor toekomstige behoeften. De audit biedt bovendien compliance-ondersteuning.

In één oogopslag

  • Bezoek voor overleg voorafgaande aan de audit om gezamenlijk doelstellingen en methodologie overeen te komen
  • Overzicht van de bestaande apparatuur binnen uw instelling gerangschikt op locatie, type, merk en model
  • Markering van de servicestatus van de geaudite apparatuur, zoals of deze binnen het serviceschema valt, wat de elektrische veiligheidsstatus is, enzovoort.
  • Volledige analyse van elke functie om te bepalen of deze binnen een acceptabele conditie valt
  • Een managementrapport inclusief een conclusie en aanbevelingen

Voor meer informatie over ons programma voor Hillrom-onderdelen bezoekt u onze website, www.hill-romparts.com, of neemt u contact op met uw  service- of verkoopvertegenwoordiger van Hillrom »