Privacybeleid van Hillrom

Wereldwijde privacyverklaring 

Hillrom Holdings, Inc., waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres dat hier wordt vermeld voor deze entiteit, en onze wereldwijde partners (gezamenlijk "Hill-Rom", "ons" of "wij") hechten veel waarde aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Welke Hillrom-entiteiten verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die zijn omschreven in deze Wereldwijde privacyverklaring, wordt hier vermeld ("Hill-Rom-entiteit"). Deze Wereldwijde privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van onze online, mobiele en sociale services en applicaties en op andere manieren waarop u interactie hebt met ons bedrijf (de "Services").  Deze Wereldwijde privacyverklaringbeschrijft de basisprincipes van de verwerking van de persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Lees de onderstaande informatie aandachtig door om te begrijpen hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens. 

1. INFORMATIE DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN 

Wij kunnen de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

Verstrekte informatie

We kunnen alle informatie verzamelen die u aan ons verstrekt wanneer: 

(i) u zich aanmeldt voor het gebruik van de Services (bijvoorbeeld als u een whitepaper downloadt, zich inschrijft voor een webinar of e-learningsessie of toegang tot ons Clinical Resource Center aanvraagt);
(ii) u een account maakt of gegevens van een profiel invult via de Services;
(iii) u materiaal of inhoud plaatst, uploadt of deelt via een van de Services (bijvoorbeeld als u een 'succesverhaal' verzendt, een demonstratie aanvraagt of deelneemt aan pop-upenquêtes op onze websites);
(iv) u een probleem met een van de Services meldt;
(v) u een transactie uitvoert via een van onze Services.

Zulke gegevens kunnen bestaan uit uw naam, e-mailadres en andere contactgegevens, zoals uw thuis- of werkadres. Ze kunnen ook biografische gegevens omvatten, zoals uw geboortedatum. Ook kunnen we informatie verzamelen zoals uw bankgegevens. We gebruiken deze gegevens om u in staat te stellen de Services te gebruiken en om ervoor te zorgen dat we een goede klantenservice kunnen bieden. 

Aanvullende informatie

Als u contact met ons opneemt met een klacht of vraag over de Services of een van onze andere producten of services, is het mogelijk dat we deze correspondentie bewaren om een goede klantenservice te kunnen bieden. Wij kunnen u ook vragen om enquêtes in te vullen over onze producten en Services. Deze gebruiken we voor onderzoeksdoeleinden. U bent niet verplicht te reageren op dergelijke enquêtes.

Apparaatinformatie

Voor systeembeheer kunnen we informatie verzamelen over het apparaat dat gebruikt om bepaalde Services te downloaden of om documenten van onze website te downloaden, met inbegrip van, indien beschikbaar, de unieke apparaat-ID, het besturingssysteem en informatie over het mobiele netwerk. Voor klantenservice en systeembeheer kunnen we dit soort apparaatinformatie koppelen aan de Verstrekte informatie en Aanvullende informatie, zoals beschreven in de voorgaande paragrafen. We behandelen de gecombineerde informatie zo lang deze is gecombineerd als persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring. 

Logboekgegevens 

Wanneer u gebruikmaakt van de Services, kunnen we ook bepaalde gegevens automatisch verzamelen en opslaan in onze serverlogboekbestanden voor een beter inzicht in de manier waarop mensen de Services gebruiken, voor systeembeheer en voor een goede gebruikerservaring en klantenservice. Dit type gegevens bevat informatie over hoe en wanneer u de Services gebruikt en welke onderdelen van de Service u gebruikt. 

Beveiliging en fraudepreventie 

Ook kunnen we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het beveiligen van uw gebruik van de Services, eventuele gebruikersaccounts die u hebt bij ons en ons bedrijf, alsmede om fraude of misbruik van onze Services te voorkomen of op te sporen. 

Marketing 

We kunnen uw contactgegevens ook gebruiken om u te informeren over producten en Services die voor u interessant kunnen zijn, voor zover toegestaan door het toepasselijk recht. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, kunt u zich afmelden door onderaan de ontvangen marketingmail op 'afmelden' te klikken. Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor marketingberichten, we nog wel contact met u kunnen opnemen over servicegerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer we wijzigingen aanbrengen in de Services, in voorwaarden of in  deze Wereldwijde privacyverklaring.

2. HET DOEL VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om de diverse functies van de Services (met inbegrip van eventuele aanvullende functies die u hebt aangevraagd) uit te voeren, te onderhouden en aan u aan te bieden, en om u service en ondersteuning te bieden. Wij zullen altijd aangeven of het verstrekken van bepaalde informatie vrijwillig is en u kunt wanneer u maar wilt uw toestemming intrekken of een beroep doen op uw rechten met betrekking tot deze informatie, zoals toegestaan op grond van toepasselijk recht. 

Dit betekent dat de ‘rechtsgrond’ voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals hierboven beschreven doorgaans een van de volgende is: 

  • het is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben afgesloten;
  • voor gerechtvaardigde commerciële belangen van ons of onze derden;
  • uw toestemming;
  • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. 

Wij verwerken alleen persoonlijke gegevens die als 'gevoelig' worden beschouwd als we hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen om onze Services aan u te kunnen verlenen.Een voorbeeld van gevoelige persoonlijke gegevens is informatie met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis, waaronder mogelijk de ervaring van patiënten met onze producten.

3. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN KINDEREN 

Voor kinderen jonger dan 16 jaar is het niet toegestaan om gebruik te maken van een van onze Services of om een account te maken bij ons, tenzij dit is toegestaan onder het toepasselijk recht of de ouders/voogden toestemming hebben gegeven. 

4. COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIE 

Sommige Services, zoals onze website en mobiele apps, gebruiken cookies en technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies ("Cookies"). Een Cookie is een klein bestand met letters en cijfers dat op uw apparaat wordt opgeslagen en waarmee we informatie over u kunnen opslaan en soms ook volgen. De Cookies en soortgelijke technologie die we gebruiken, zijn ontworpen voor analysedoeleinden. Dit stelt ons in staat om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze website of Services. Zo kunnen we u een betere ervaring bieden wanneer u de website of andere Services gebruikt en kunnen we de Services verbeteren. Een uitgebreider overzicht van de Cookies die worden gebruikt bij de levering van de Services, vindt u hieronder, ingedeeld op categorie: 

Strikt noodzakelijke Cookies 

Deze Cookies zijn noodzakelijk om u onze websites of andere Services te laten gebruiken. Ze stellen u in staat om bepaalde functies en Services te gebruiken waar u specifiek om hebt gevraagd. Zonder deze Cookies kunnen bepaalde services waarom u hebt gevraagd, niet worden geleverd. Deze Cookies worden verwijderd wanneer u de browser sluit. 

Prestatiecookies 

Met deze Cookies wordt informatie verzameld over uw gebruik van de Services, zodat wij ze kunnen verbeteren en kunnen identificeren welke onderdelen het belangrijkst zijn voor u en uw gebruik van de Services. Alle informatie die door deze Cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en wordt niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren. 

Functionaliteitscookies 

Deze Cookies onthouden de keuzes die u maakt in de Services (zoals uw gebruikersnaam, taal, voorkeuren, landcodes of informatie over het land of de regio waarin u zich bevindt) en zorgen voor uitgebreidere, beter op uw situatie afgestemde functies om uw gebruikservaring te verbeteren. 

Targetingcookies 

Deze Cookies worden gebruikt om advertenties te tonen die relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om te beperken hoe vaak u een advertentie te zien krijgt en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Deze Cookies verzamelen informatie over uw surfgedrag om advertenties relevant te maken voor u en uw interesses. 

Google Analytics

Onze website kan gebruikmaken van Google Analytics, een service voor webanalyse van Google LLC ('Google'). Google Analytics gebruikt cookies om het gedrag van gebruikers op de website te analyseren. De gegevens die door de cookies worden gegenereerd over uw gedrag op deze website (inclusief een afgekorte versie van uw IP-adres), worden verzonden naar en opgeslagen op een server van Google in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden door Google gebruikt om uw gedrag op de website te beoordelen. Google zal ook rapporten opstellen over websiteactiviteiten voor websiteoperators en website- en internetgerelateerde services bieden aan anderen. Google mag deze gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens door Google Analytics door een add-on te installeren in uw browser. Hiervoor kunt u de volgende link naar de pagina van Google gebruiken: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Uw keuzes en afmelding 

Waar nodig vragen wij uw toestemming alvorens wij Cookies op uw apparaat plaatsen. Daarbij informeren we u duidelijk en volledig over de doeleinden waarvoor we de Cookies plaatsen.Als u (of een andere gebruiker van uw apparaat) uw toestemming wil intrekken, dan kan dat te allen tijde. U kunt Cookies accepteren of weigeren via de instellingen van uw browser of app. Als u ervoor kiest om Cookies niet toe te staan, leidt dit mogelijk tot een minder goede werking van de interactieve functies van onze websites, platformen en Services. 

5. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN 

De gegevens die we verzamelen, kunnen worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming buiten uw eigen land, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng is dan in uw eigen land of zelfs afwezig is. 

Als u zich in de Europese Economische Ruimte (de "EER") bevindt, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, is de volgende tekst van toepassing: De gegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers buiten de EER die voor ons of voor een van onze leveranciers werken, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteunende diensten. Zodra wij uw gegevens overdragen naar buiten de EER, nemen wij de wettelijk vereiste maatregelen om ervoor te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen en dat uw persoonlijke gegevens veilig en in overeenstemming met deze Wereldwijde privacyverklaring worden behandeld. U kunt contact met ons opnemen voor een kopie van de waarborgen die wij hanteren om uw persoonlijke gegevens en privacyrechten te beschermen in deze omstandigheden. 

6. HOE LANG WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN 

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in de paragrafen 1 en 2 hierboven of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Neem contact met ons op voor meer informatie over de geldende bewaartermijnen.   

7. HET VERSTREKKEN VAN UW GEGEVENS

We kunnen uw persoonlijke gegevens aan een andere Hillrom-entiteit verstrekken. 

We kunnen uw persoonlijke informatie aan derden verstrekken: a) als wij een bedrijf of activa verkopen, in welk geval wij uw persoonlijke gegevens kunnen verstrekken aan de potentiële koper van het bedrijf of de activa, b) als wij of nagenoeg al onze activa worden verworven door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens van gebruikers die wij in bezit hebben, tot de overgedragen activa behoren, c) als we een partnerschap aangaan of werken met een derde partij die ons helpt de Services aan u te leveren, of d) als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen of verzoeken. 

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook verstrekken: a) om te voldoen aan afspraken met u of om een potentiële schending te onderzoeken, of b) ter bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, de gebruikers van onze Services of anderen. 

8. WEBSITES EN SERVICES VAN DERDEN                                           

Onze Services kunnen links bevatten naar en van diverse andere websites. Als u links naar dergelijke websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacykennisgevingen en -beleid hebben en dat wij daarvoor niet aansprakelijk zijn.

Uw gebruik van onze online of mobiele apps is ook onderhevig aan privacykennisgevingen en -beleid van een app store en/of aanbieder ("App store-provider") bij wie u de app hebt gedownload.

Controleer privacykennisgevingen en -beleid van derden voordat u persoonlijke gegevens verstrekt aan een andere website of App store-provider. 

9. UW RECHTEN EN TOEGANG TOT GEGEVENS 

In bepaalde omstandigheden en in bepaalde rechtsgebieden kan wetgeving met betrekking tot gegevensbescherming u rechten geven met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten verschillen per land/regio, maar kunnen het volgende omvatten: het recht om bezwaar aan te tekenen tegen of toestemming in te trekken voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens; het recht op toegang tot een kopie van uw persoonlijke gegevens; en de mogelijkheid om een door computers leesbare kopie van uw persoonlijke gegevens te wissen, beperken of ontvangen. 

U kunt uw account(s) of profiel(en) op ieder moment via de betreffende service bijwerken of verwijderen. Let op: als u uw account of profiel verwijdert, wordt de persoonlijke informatie die u eerder heeft ingevoerd via de betreffende service niet verwijderd (tenzij u de Welch Allyn Home™ consumenten-app gebruikt, alleen beschikbaar in bepaalde landen). Persoonlijke informatie die van de betreffende service naar het elektronisch patiëntendossier van een zorginstelling is gestuurd wordt ook niet verwijderd. 

Volgens de wet van Californië mogen gebruikers, die inwoner zijn van Californië, bepaalde informatie opvragen over de persoonlijke informatie die het afgelopen kalenderjaar aan derde partijen is verstrekt voor marketingdoeleinden. U kunt dit verzoek één keer per jaar gratis indienen. Dit verzoek dient u in door een e-mail of brief te sturen naar het adres dat wordt aangegeven in de sectie 'Contact' van deze Wereldwijde privacyverklaring of naar een ander voorgeschreven adres. Geef in de onderwerpregel aan dat u een inwoner bent van Californië en dat u het verzoek 'California Shine the Light' indient. 

Wij behandelen elk verzoek om uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Als u gebruik wilt maken van een van deze rechten, verwijzen wij u naar de paragraaf "Contact" van deze Wereldwijde privacyverklaring. 

10. BERICHTEN OF IDEEËN DOORGEVEN VIA ONZE WEBSITE 

Het verzenden van berichten of andere informatie via de websites van Hillrom is een niet-vertrouwelijke basis en Hillrom is op geen enkele manier verplicht om zich ervan te weerhouden deze te reproduceren, te publiceren of anderszins te gebruiken. Hillrom is vrij om de inhoud van dergelijke berichten, inclusief eventuele ideeën, concepten voor uitvindingen, technieken of knowhow in deze berichten, voor enig doel te gebruiken, inclusief de ontwikkeling, productie en/of marketing van goederen of Services. De afzender van enige berichten aan websites van Hillrom is verantwoordelijk voor de inhoud en de informatie die deze bevatten, inclusief de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de inhoud. 

11. WIJZIGINGEN IN DEZE WERELDWIJDE PRIVACYVERKLARING 

Wij kunnen deze Wereldwijde privacyverklaring te allen tijde wijzigen door het beleid op onze website bij te werken. De eerstvolgende keer dat u de Services gebruikt, ontvangt u een melding van de wijziging. Mogelijk wordt dan de nieuwe Wereldwijde privacyverklaring weergegeven op het scherm en moet u deze lezen voordat u kunt verdergaan met het gebruik van de Services. De datum waarop deze Wereldwijde privacyverklaring voor het laatst is bijgewerkt, wordt onderaan dit document weergegeven. 

12. HIPAA

Hillrom beschikt over een afzonderlijke HIPAA-kennisgeving over privacybeleid, die hier kan worden geopend.

13. RetinaVue® Network 

Houd er rekening mee dat alle persoonlijke informatie van patiënten door ons wordt verwerkt namens de zorgprofessionals die gebruikmaken van het RetinaVue Network als u in een land woont waar het RetinaVue Network ook als service wordt aangeboden. Patiënten die vragen hebben over de overdracht en de opslag van hun persoonlijke informatie via het RetinaVue Network, dienen deze vragen aan hun zorgprofessional te stellen en niet aan ons. 

14. CONTACT

Vragen en opmerkingen met betrekking tot deze Wereldwijde privacyverklaring kunt u sturen naar: Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com 

Mogelijk hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u denkt dat wij uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt op een wijze die in strijd is met de wet of die een schending van uw privacyrechten inhoudt. 

Deze Wereldwijde privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 1 februari 2019.